Ana səhifə YENİLİKLƏR GAGAUZLAR UKRAİNA KLASİKALARINI GAGAUZÇA OKUYERLAR

GAGAUZLAR UKRAİNA KLASİKALARINI GAGAUZÇA OKUYERLAR

Müəllif: Bizim Yazı
430 baxış

(mətn qaqauz türkcəsində verilib)

Yiyül ayın 10- da 2011 yılda tipardan çıktı kiyat ‘Ukrainanın anılmış klasikaları Taras Şevçenko hem Lesya Ukrainka gagauz dilindä’. 5-11 klaslar için. Bu kiyadı gagauz dilinä çevirdi Tudora (Fedora) Arnaut.
Bu kiyat tiparlandı BUCK ‘Ukraina gagauzların birlii’ azaların sponsorluunnan. Kiyadı resimledi gagauz resimci, Balboka küündän Väçeslav Hacımitev.
Redaktorluunu yaptı Olga Semenovna Kulaksız hem Petr Afanasyeviç Çebotar-Gagauz.

Kiyadın tirajı 1000 parça. Kiyat basıldı ‘Burago’ tipar evindä.

Bu kiyat daadılacek gagauz küülerinä, nerdä üüreniler gagauz dili nasın predmet.

Kiyadın paayı -20 grivnä.

Kim ister bu kiyadı satın alma var nasın danışsın bizim derneemizä .

Kiyadın sponsorları:
Gaydarcı Aleksandr Georgıyeviç
Dimçoglo Yüriy Dmitreviç
Kelioglo Vasiliy Grigoryeviç
Aldi Aleksandr Aleksandroviç
Durov Sergey Borisoviç
Kiryakov Afanasiy Afanasyeviç

Bu haberdä vereriz kiyattakı  Önsöz’ü.

“…Herbir millet kurulu kendi kulturasının zengin temelinä görä. Var nicä sölemää, ani aazdan halk yaratmaları git gidä yarattı yazılı literaturayı da. Taa soram da halk arasından çıktı ölä bir bölük insan, angıları büünkü gündä oldular o milletin milli literaturasının klasikaları.
Büün ukraina literaturasının temelindä durêr Taras Grigoryeviç Şevçenko hem Lesya Ukrainka, angıları gösterer bizä haliz ukraina literaturasının canını, zenginniini, kutlurasını. Şkolalarda bu anılmış yazıcıların yaratmaları üürediler taa derindän hem meraklı , üüsek uurda. Bu klasikaların yaratmaların çoyu çevirili başka dünnää dillerinä, ama gagauz dilindä bu yazıcıların yaratmaları pek az çevirili.
Biz, Ukraianada yaşayan gagauzlar, sayılêrız Ukraina devletindä yerli halk. Ukrain halkı gibi hep barabar koruyerız, çalışêrız, ilerlederiz devletimizi, kulturamızı. Gagauzça okul kiyatlarında var devletimizin simvolikaları, bayraa, halk yaratmalardan örneklär. Te onun için da sayerız, ani ana dilimizdä biz da lääzım üürenelim ukrainanın klasikalarını hem çevirelim gagauz hem ukrain dilinä kendi yaratmalarımızı.
Sevgili üürenicilär!
Büün, bu kiyadı , ani elinizdä tutêrsınız, kaplêr ukrain klasikacıların Taras Grigoryeviç Şevçenkonun hem Lesya Ukrainkanın yaratmalarını, angıları üürediler 5-11 klaslar arasında.
Onnar sıralı bu kiyatta o soy, nasıl sıralı programaya görä ukraina okul literatura uurundakı kiyatlarında peetlär küçük klaslardan başlayarak büük klaslara dooru. Bırda var o türlü parçalar da , ani ukrain dilindäki kiyatlarda veriler taa kısadan, ama biz onu savaştık çevirmää bütünnä ya da taa uzun bir kısmını.

Kiyatta veriler kimi yabancı lafların açıklamaları hemen sayfanın bitkisindä.
Taras Şevçenkonun hem Lesya Ukrayinka’nın temaya göre kimi yaratmalarına resimnär resimnendi anılmış gagauz resimcisi Vyaçeslav Hacımitev tarafından.
Bu kiyadı hazırlarkana isteriz çok saa ol demä baş üürediciya gagauz dilindä Kurçu küün orta okulundan Kulaksız Olga Semenovna’ya, ani saymadı zaametini da okudu bu peetleri deerindän da karşılaştırdı originallarınnan hem yazdı bu kiyada önsöz, oldu bu kiyadın baş redaktoru. Çok saa ol gagauzların anılmış şairinä, literatoruna hem redaktoruna Pert Afanasyeviç Çebotar-Gagauza, ani çevirmedi bizi geeri da kontrol yaptı peetlerin gagauzcasını yazı kurallarına görä.

Bu kiyadın tiparlanmasında var büük payı bizim dernään 5 sponsorlarından. Onnar her kerä savaşêrlar bütün üreklän yardım etmää koorumaa hem ilerletmää bizim gagauz dilimizi. Hem saol demää iş adamına, Odesadakı ‘Birlik’ dernään dernek Başkanın Yardımcısına Yuriy Dmitreviç Dimçogluya. Hepsinin adlarını biz sıraladık kiyadın ilk sayfalarında. Yaratmaları kiyatta sıraladık originallarlan çevirileri yannaşık.
Ko olsun kolaylık uşaklara okumaa iki dildä hem karşılaştırmaa yaratmaları. İnanêrız, ani bu kiyat olacek faydalı o insannara, angıları meraklanêrlar gagauz dilindän da ukrain dilindä ukrain klacikacıların yaratmalarınnan.
İyi saatta okuyun! ”

Taras Şevçenko

NASAAT

Bän öldüynän, gömün beni
Üüsek kurganda,
Geniş boz kırın ortasında,
Käämil vatanımda.
Uzun dipsiz tarlalar
Hem Dnipro, hem bayırlar
Görünsün, duyulsun
Uluyan dalgalar.
Ukraynadan maavi denizä
Akarkan duşmanın kanı,
Uzaklaşacam,
Tarlalar hem bayırlardan
Vazgeçecäm,
Da osaat üüselecäm
Allaayın uuruna
Dua etmää.
O saada kadar da,
Savaşacam Allaayı tanımaa deyni,
Kendimä engel etmää.
Gömün da kalkının,
Sincirleri kırın,
Püskürün serbestlää
Duşmanın fena kanınnan.
Beni dä büük,
Serbest hem eni ayledä
Unutmayın anmaa
Halkın sessiz, tatlı lafınnan.
[Dekabrinin 25-i 1845, Pereyaslavda]

Lesä Ukrainka

UMUT

Ne kısmet, ne dä serbestlik var bendä,
Salt bir derin umut kaldı içimdä:
Taa bir kerä dönmää Ukrainama,
Taa bir kerä sarılmaa vatanıma.
Taa bir kerä siiretmää maavi Dniproyu,
Orda yaşamak mı, ölmäk mi, sormam soruşu;
Taa bir kerä bakmaa boz kırlara, kurgannara,
Bitkincilää dalmaa ö gözäl annıklara.
Ne kısmet, ne dä serbestlik var bendä,
Salt bir derin umut kaldı içimdä.
[Luţk, 1880]

http://gagauz.org.ua/

You may also like

Şərh yaz

Layihə haqqında

Sayt Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır.

Saytın məzmunu

 

Saytın məzmunu DGTYB İctimai Birliyinin cavabdehliyindədir, bu baxımdan saytın məzmunu Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin mövqeyini əks etdirmir.

Bizim Yazı ©2022 – Bütün hüquqları qorunur.