Ana səhifə BAŞ YAZI “Eşqi duymayana eşq haram olsun!”

“Eşqi duymayana eşq haram olsun!”

Müəllif: Bizim Yazı
431 baxış

Oktay HACIMUSALI

Turan eşqinə

“Hu”desin cümlə yaxınlar,
Uzaqlar Turan eşqinə.
Səmum yelidir şaxtalar,
Sazaqlar Turan eşqinə.

Ozan çağırsın börüsün,
Börülər Haqqa yürüsün
Qızıl almanı qorusun,
Budaqlar Turan eşqinə.

 

Açılsın bağçada güllər,
Zövq alsın bundan könüllər
Zikr eyləsin daim dillər,
Dodaqlar Turan eşqinə.

Dərviş

İrfan dedikləri bir uzun yoldur,
Bacarıb bu yolu getginən, dərviş!
Öp piri-muğanın kəlamlarından,
Yar ilə vüsala yetginən, dərviş!

Sevən könüllərə ehtiram olsun,
Eşqi duymayana eşq haram olsun!
Qoy nəfsin ərisin, sənə ram olsun,
Onu qoyun kimi güdginən, dərviş!

Çox çıxmısan, abdal, qara-quradan,
Əlində nə qalıb söylə uradan?
Əri yavaş-yavaş, qeyb ol aradan,
Mərifət yolunda itginən, dərviş!

Düşüncələr

Nə müddətdir sözlər gəlmir dilimə,
Elə qovğadayam, şahım, özümlə.
Mən haqq dərvişiyəm, ayrı varım yox,
Gəldim hüzuruna, budur, sözümlə.

Hikmət dərsi aldım Yunus Əmrədən,
Tenqrimdir düzlüyü mənə əmr edən.
Qırx ayrı şaqqaya bölündü bədən,
Birləşib tək vücud oldum dözümlə.

Ey şahım, xaqanım, dədəm, ozanım,
Necə edim mən rizanı qazanım?
İzin versin mənə yazı yazanım,
MübarəkTuranı görüm gözümlə.

Deyildi

Çadırlar quruldu, qutsal çadırlar,
Davullar çalındı, ırlar deyildi.
Cücərdi sevdası ulu Turanın,
Ərlər qulağına sirrlər deyildi.

Bax, tarixdən gələn uzaq səslərə,
Bu millət sığmayıb dar qəfəslərə.
Halından anlayan bilgə kəslərə,
Ariflər deyildi, pirlər deyildi.

Az deyil bu yurdun zəfər anları,
Buna şahid olub ər meydanları.
Hey tarix yazaraq qəhrəmanları,
Yolunda veriblər sərlər deyildi.

Almalar

Bu nağıldır canım, gözüm, əzizim,
Nağılın sonunda ALMALAR düşür.
Nadan adamların bəd əməlindən,
Sazaqlar vurduqca ALMALAR üşür.

İnanmışıq daim Aya, Günəşə,
Ədalət yaymağı etmişik peşə.
Hələ xam vaxtından düşüb atəşə,
Mərifət odunda ALMALAR bişir.

Bir gün qurulacaq qutlu bir Vətən,
Dünya görəcəkdir kimdir hökm edən?!
Dostuna dost olub, düşmənə düşmən,
Zülmətin bağrını ALMALAR deşir…

You may also like

Şərh yaz

Layihə haqqında

Sayt Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır.

Saytın məzmunu

 

Saytın məzmunu DGTYB İctimai Birliyinin cavabdehliyindədir, bu baxımdan saytın məzmunu Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin mövqeyini əks etdirmir.

Bizim Yazı ©2022 – Bütün hüquqları qorunur.